Czym jest psychoterapia?
Zdrowie

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia może pomóc w problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, wyzwaniach emocjonalnych i niektórych zaburzeniach psychicznych. Pozwala pacjentom zrozumienie ich uczuć.

Kilka informacji o psychoterapii

Psychoterapia pomaga pacjentom lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Często terapia trwa krócej niż rok. Może pomóc w wielu problemach takich jak depresja, niska samoocena, uzależnienia i problemy rodzinne. Każdy, kto czuje się przytłoczony swoimi problemami i nie umie sobie z nimi poradzić, może skorzystać z psychoterapii.

W połączeniu z lekami może odgrywać rolę w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii. Psychoterapia jest czasem nazywana terapią rozmów. Ważną rolę odgrywa tutaj rozmowa, a nie leki. Niektóre formy psychoterapii trwają tylko kilka sesji, podczas gdy inne mogą trwać miesiące lub lata. Sesje zwykle trwają godzinę. Odbywają się raz w tygodniu. Przebiegają według starannie zorganizowanego procesu.

Sesje mogą być indywidualne, w parach lub grupach. Techniki mogą obejmować inne formy komunikacji, takie jak drama, opowieść narracyjna lub muzyka.

Czym jest psychoterapia?

Terapia behawioralna

Pomaga klientom zrozumieć, jak zmiany w zachowaniu mogą wpłynąć na ich samopoczucie. Koncentruje się na zwiększeniu zaangażowania osoby w działania pozytywne lub wzmacniające społecznie. Psychoterapeuta sprawdza, co robi klient, a następnie próbuje zwiększyć szanse na pozytywne doświadczenia. Celem psychoterapii jest zastąpienie reakcji niepożądanych na pożądane. Terapia behawioralna może pomóc pacjentom, których stres emocjonalny wynika z ich zachowań.

Czym jest psychoterapia?

Terapia poznawcza

Zaczyna się od idei, że to, co myślimy, kształtuje to, jak się czujemy. Depresja może na przykład wynika z myśli takich jak “Jestem bezużyteczny” lub „Wszystko, co robię, robię źle”. Zmiana tych przekonań może wpłynąć na ich samopoczucie i stan emocjonalny. Terapia poznawcza skupia się raczej na obecnych wzorcach myślenia i komunikacji niż na przeszłości. Psychoterapeuta współpracuje z pacjentem, aby stawić czoła nieodpowiednim myślom i rzucić im wyzwanie, zachęcając do różnych sposobów patrzenia na sytuację. Terapia poznawcza może pomóc w leczeniu takich stanów jak zespół stresu pourazowego. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) łączy terapię poznawczą z behawioralną. Wtedy zajmuje się zarówno myślami, jak i zachowaniami.

Terapia interpersonalna

To podejście koncentruje się na relacjach międzyludzkich. Na przykład depresja może wynikać z relacji interpersonalnych. Dzięki opanowaniu właściwych form komunikacji mogą pomóc klientowi w opanowaniu depresji. Po pierwsze, psychoterapeuta może pomóc zidentyfikować klientom istotne emocje i skąd one pochodzą. Następnie mogą pomóc im wyrazić emocje w zdrowszy sposób. Na przykład ktoś, kto reaguje na uczucie zaniedbania złością, może wywołać negatywną reakcję u bliskiej osoby. Uczenie się wyrażania bólu i niepokoju może zwiększyć szanse pozytywnej reakcji u drugiej osoby. Klient uczy się modyfikować swoje podejście do problemów interpersonalnych, rozumieć je i zarządzać nimii bardziej konstruktywnie.

 

Materiał przygotowany przy współpracy z GabinetyRozwoju.pl - Gabinety psychoterapii w Krakowie.