Terapia manualna dla łagodzenia bólu
Zdrowie

Terapia manualna dla łagodzenia bólu

Wielu pacjentów przychodzi na pierwszą wizytę do fizjoterapeuty, oczekując terapii gorącem, ultradźwiękami i instrukcji, jak wykonać serię ćwiczeń. Te zabiegi są uzasadnione w wielu przypadkach. Większość terapeutów zgodzi się, że ćwiczenia są potrzebne, aby przywrócić brak równowagi mięśniowej.

Jednak wielu fizjoterapeutów ma odmienne zdanie w tej kwestii. Są zainteresowani tym, dlaczego mięsień nie działa prawidłowo. Traktują ćwiczenia jako uzupełnienie terapii manualnej.

Terapia manualna dla łagodzenia bólu

Manualna fizykoterapia

Jest wyspecjalizowaną formą fizykoterapii. Ważna jest tutaj siła rąk, a nie urządzenie lub maszyna. W terapii manualnej fizjoterapeuta używa rąk do wywierania nacisku na tkankę mięśniową i manipulowania stawami. Dzięki temu terapia manualna zmniejsza ból pleców spowodowany skurczem, napięciem mięśni i dysfunkcją stawów.

Terapia manualna przynosi ulgę w ostrym i przewlekłym bólu pleców.

Terapia manualna może być pomocna w leczeniu wielu stawów, które nie mają odpowiedniej mobilności i zakresu ruchu. To ograniczenie może powodować dyskomfort, ból, problemy z właściwą postawą i poruszaniem się. Taki rodzaj terapii polega na przywróceniu ruchomości sztywnym stawom. Zmniejsza napięcie mięśni. Dzięki temu pacjent może poruszać się swobodnie bez dolegliwości bólowych.

Terapia manualna może zapewnić ulgę w przewlekłym bólu pleców, związanym z problemami ze stawami, takimi jak dysfunkcja stawu krzyżowo-biodrowego. Jest też pomocna w leczeniu ostrego bólu pleców spowodowanego urazami tkanek miękkich, takimi jak napięcie mięśni pleców lub więzadeł.

Nie przeprowadzono jeszcze wnikliwych badań we wszystkich obszarach terapii manualnej. Jednak ograniczone dane kliniczne i raporty pacjentów potwierdzają, że może być skuteczna w łagodzeniu bólu pleców.

Techniki fizjoterapii manualnej

Ogólnie rzecz biorąc,  podręcznik terapii  wskazuje następujące manualne techniki, które  wykorzystują następujące rodzaje ruchu:

  • praca z tkankami miękkimi, w tym masaż, wywierają nacisk na miękkie tkanki ciała, takie jak mięśnie. Ten nacisk pomaga rozluźnić mięśnie, zwiększyć krążenie, rozbić napięcie i złagodzić ból w tkankach miękkich.
  • mobilizacja/manipulacja wykorzystuje określone ruchy o różnej prędkości (od wolnej do szybkiej), sile (łagodnej lub dużej) i odległości (zwanej amplitudą) do skręcania, ciągnięcia lub pchania kości i stawów na pozycję. Może rozluźnić ciasne tkanki wokół stawów. Zmniejsza ból w stawie i otaczającej tkance. Dzięki temu zwiększa elastyczność.

Przed rozpoczęciem terapii manualnej lub jakiekolwiek rodzaju zabiegu, fizjoterapeuta przeprowadza pełną ocenę zaopatrzenia krwi i nerwów w okolicy. Ocenia kości i mięśnie. Dzięki temu podejmie właściwą decyzję, czy istnieje zwiększone ryzyko powikłania z zastosowania tych technik. W zależności od wyników tej oceny i szczególnej sytuacji danego pacjenta fizjoterapeuta może zastosować określone rodzaje manualnej terapii.

Aby utrzymać długotrwałe efekty, należy włączyć program ćwiczeń. Dzięki temu unikniemy ponownego pojawienia się bólu. Nie będziemy musieli często odwiedzać fizjoterapeuty. Manualna terapia jest często wykorzystywana przez fizjoterapeutów.