Jak smog wpływa na nasze zdrowie?
Zdrowie

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

O smogu słyszał każdy z nas. Praktycznie każdy miał też z nim bezpośrednią styczność. Smog to bowiem powszechne zjawisko w Polsce, które w większych miastach występuje nie tylko w zimie, ale także w lecie. Media nieustannie alarmują o niebezpieczeństwach związanych ze smogiem wskazując na badania WHO, według których smog co roku zabija na świecie ok. 6,5 mln osób. W Polsce w wyniku jego występowania corocznie umiera ok. 50 tys. ludzi.

Czym jest smog i jakie jego rodzaje wyróżniamy?

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne. Wyróżniamy jego dwa rodzaje: smog londyński (kwaśny) oraz smog typu Los Angeles (fotochemiczny). Smog londyński występuje głownie na półkuli północnej w okresie zimowym. W Polsce obserwujemy go w miesiącach od października do kwietnia, kiedy panuje sezon grzewczy – jedna z głównych przyczyn dużego zanieczyszczenia powietrza w tym okresie. Powstawaniu smogu londyńskiego sprzyja także bezwietrzna pogoda, mgła oraz duże stężenie cząsteczek zanieczyszczeń, które formują gęstą, brudną mgłę zalegającą nad miastem.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Smog typu Los Angeles jest natomiast zjawiskiem charakterystycznym dla strefy subtropikalnej oraz półkuli południowej. Występuje głównie w miesiącach letnich, kiedy panują wysokie temperatury. Smog fotochemiczny jest charakterystyczny dla dużych metropolii miejskich, takich jak m. in. Los Angeles oraz Mexico City. W Polsce występuje w wielkich miastach – w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu. Główną przyczyną formowania się smogu fotochemicznego jest wzmożony ruch samochodowy oraz spaliny uwalniane przez środki transportu. Zawarte w nich związki chemiczne wchodzą w reakcję z cząsteczkami światła słonecznego i przekształcają się w szkodliwy ozon.

Dlaczego smog jest tak niebezpiecznym dla naszego zdrowia zjawiskiem?

Smog jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem zarówno dla naszego zdrowia, jak i życia. Długotrwała ekspozycja na silnie zanieczyszczone powietrze jest bowiem przyczyną chorób układu oddechowego, problemów z krążeniem i sercem, złego samopoczucia, a także czynnikiem, który sprzyja powstawaniu oraz rozwojowi niektórych chorób nowotworowych. Smog jest szczególnie niebezpieczny dla osób o obniżonej odporności, w tym dla dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży.

Niebezpieczeństwo smogu wynika przede wszystkim z braku jakiejkolwiek nad nim kontroli. Aby całkowicie wyeliminować to zjawisko należałoby bowiem kompletnie usunąć jego przyczynę. Smogowi londyńskiemu sprzyja działalność zakładów przemysłowych oraz ogrzewanie domów słabej jakości opałem, który wydziela do atmosfery duże ilości związków siarki, węgla i innych zanieczyszczeń. Z kolei smog fotochemiczny powstaje w największej mierze z zanieczyszczeń wytwarzanych przez środki transportu. Nie jest więc możliwe całkowite wyeliminowanie tych czynników, bez szkody dla społeczeństwa.

Poprawie sytuacji w naszym kraju oraz zmniejszeniu stężenia zanieczyszczeń sprzyja jednak polityka władz, które zachęcają mieszkańców do wymiany pieców na nowe emitujące mniejsze ilości zanieczyszczeń oraz wprowadzając restrykcyjne normy, którym muszą sprostać zakłady przemysłowe oraz pojazdy. Potrzeba jednak wiele lat, aby takie działania odniosły zamierzone skutki, a jakość powietrza w naszym kraju uległa zauważalnej poprawie. Zanim to nastąpi musimy więc sami zadbać o nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo na bieżąco kontrolując smog na portalu Airly.eu. Świadomość zagrożenia oraz wiedza o warunkach panujących w naszym miejscu zamieszkania to bowiem klucz, aby skutecznie chronić się przed smogiem.