Wady postawy a dzieci
Zdrowie

Wady postawy a dzieci

Wady te polegają na poruszeniu prawidłowego układu dźwigni i naprężeń, czyli ciała. Utrwalona wada postawy wpływa na niekorzystny wizerunek oraz zwiększenie ryzyka pojawienia się poważnych zespołów przeciążeniowych, bólowych, dyskopatii i zaburzenia stawów. Dobre usytuowanie postawy wpływa na prawidłowe wykonywanie różnych czynności. Niestety coraz częściej spotyka się dzieci z wadami postawy. Główną przyczyną jest siedzący tryb życia.

Przykłady chorób

Zaburzenia krzywizny kręgosłupa pociągają za sobą wady stawów kończyn dolnych, co prowadzi do płaskiej stopy, szpotawej stopy (podniesiony i skrócony brzeg środkowy stopy z występowaniem odwróconej stopy), koślawych kolan, szpotawych kolan (odwrotność koślawości), lejkowatej klatki piersiowej (zmniejszenie i zapadnięcie końcowej części klatki piersiowej, z występowaniem zaburzeń wydolności oddechowej), okrągłych pleców (z powodu osłabienia prostowników grzbietu, objaw choroby Scheuermanna), wklęsłych pleców (skutek osłabienia mięśni pośladkowych i brzucha) oraz bocznego skrzywienia kręgosłupa (przyczyna znacznej niepełnosprawności).

Wady postawy a dzieci

Przyczyny wad

Wady mogą być spowodowane przez wrodzone zniekształcenia narządu ruchu, zaburzeń troficznych powstałych podczas wzrostu kości, chorób przewlekłych, unieruchomienia oraz wykonanych operacji. Często jednak wady powstają na skutek własnego zaniedbania i nieprawidłowych nawyków. Należy do nich nieodpowiednia pielęgnacja w okresie dorastania, bierny tryb życia, wykonywanie czynności codziennych w złych pozycjach, bezzasadne zwalnianie dzieci z lekcji wychowania fizycznego, otyłość oraz brak troski o wady wzroku i słuchu.

Profilaktyka

Aktywność fizyczna jest sposobem, który zadba o prawidłowy rozwój dziecka. Warto unikać jednostronnych aktywności, gdyż mogą one nie do końca wpływać dobrze na rozwój. Trzeba korzystać z różnych form aktywności. Często w szkołach organizowane są zajęcia korekcyjne i profilaktyczne, które mogą być świetnych uzupełnieniem np. treningów piłkarskich. Wyrabianie dobrych nawyków, zachęcających do wykonywania całościowych ruchów w stawach i usprawniających podstawowe mięśnie korzystnie wpłynie na postawę dziecka.